Oferta

psychoterapia ofertaOfertę kieruję zarówno do osób poszukujących krótkoterminowej pomocy psychologicznej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, konsultacji bądź diagnozy psychologicznej, jak też do osób pragnących podjąć psychoterapię indywidualną.

Ze względu na częste pytania informuję, że nie posiadam kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie oferuję usług refundowanych przez NFZ.

Korzystam z wielu różnych form i technik pracy terapeutycznej, których wybór podyktowany jest indywidualnymi potrzebami zgłaszających się osób.

Celem, który wraz z klientem chcę osiągnąć, jest poprawa jego funkcjonowania i uzyskanie zadowolenia z codziennego życia.

Może się to odbywać na wiele sposobów, między innymi poprzez: 

 • lepsze rozumienie własnych dylematów i konfliktów,
 • refleksję nad podejmowanymi decyzjami i zachowaniem,
 • zmianę sposobu komunikacji z innymi i nawiązywanie bardziej satysfakcjonujących relacji (np.: możliwość dostrzegania i realizowania własnych potrzeb a także respektowania potrzeb innych osób),
 • modyfikację sposobu postrzegania otaczającego świata (w tym głębszą refleksję nad znaczeniem spotykających nas doświadczeń i intencji otaczających nas osób),
 • zwiększenie zdolności kontrolowania własnych impulsów, a także zmianę w zakresie przeżywanych emocji.

Spotkania konsultacyjne:

Spotkania te służą ogólnemu określeniu tego, co zgłaszająca się osoba chciałaby osiągnąć. Spotkania konsultacyjne zwykle obejmują przeprowadzenie wywiadu dotyczącego obecnej sytuacji, a także przeszłości. Dzięki wstępnej diagnozie – przez rozpoznanie trudności i oczekiwań oraz określenie celów – możliwy jest wybór optymalnego rodzaju pomocy.

Terapię indywidualną oferuję osobom:

psychoterapia oferta terapia indywidualna

 • pragnącym lepiej zrozumieć wewnętrzne konflikty i dylematy, które mogą utrudniać podejmowanie decyzji i działanie,
 • zainteresowanym zmianą swojego życia, własnym rozwojem, samopoznaniem i rozwijaniem twórczych możliwości,
 • mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, odczuwającym jego negatywne skutki oraz nie potrafiącym przystosować się do zmian w życiu,
 • szukającym wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach,
 • napotykającym trudności w pracy, szkole czy środowisku społecznym,
 • doświadczającym poczucia przygnębienia, depresji, niechęci do życia lub borykających się z bolesnymi utratami (a także cierpiącym na inne zaburzenia nastroju),
 • mającym problemy z koncentracją uwagi, doświadczającym trudności w funkcjonowaniu pamięci,
 • przeżywającym niepokój, lęk, doświadczającym obsesyjnych myśli,
 • cierpiącym na zaburzenia snu, takie jak bezsenność, koszmary nocne,
 • przeżywającym poczucie braku sensu życia, wątpliwości i konflikty dotyczące dotychczas uznawanych wartości,
 • mającym trudności z nawiązaniem i podtrzymywaniem bliskich relacji a także budowaniem satysfakcjonujących związków partnerskich,
 • przeżywającym dolegliwości fizyczne o niewyjaśnionej medycznie przyczynie, takie jak kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej, bóle brzucha, napady duszności, i innych określanych przez specjalistów jako „psychosomatyczne” lub „nerwicowe”,
 • cierpiącym z powodu problemów z odżywaniem, takich jak anoreksja, bulimia, czy otyłość,
 • mającym trudności w codziennym życiu wynikające z zaburzeń określanych przez specjalistów jako „zaburzenia osobowości”,
 • doświadczającym trudności związanych z uzależnieniem osób bliskich, w tym osób z diagnozą syndromu „współuzależnienia”, „DDA” lub „DDD”,
 • doświadczającym innych trudności natury psychicznej.

Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Terapia par/małżeńska jest skierowana do osób:

psychoterapia oferta terapia rodzin

 • pragnących podnieść satysfakcję ze swojego związku, lepiej rozumieć wzajemne potrzeby,
 • przeżywających konflikty oraz kryzysy w związkach partnerskich/małżeńskich,
 • mających trudności ze wzajemnym zaufaniem lub brakiem zainteresowania sobą,
 •  mających problemy seksualne lub trudności z poczęciem dziecka,
 • zmagających się z dużą zmianą sytuacji życiowej,
 • pragnących z innych przyczyn poprawić swoje funkcjonowanie lub rozwiązać napotykane w codziennym życiu trudności.

Sesje terapeutyczne trwają 60 minut.


psychoterapia indywidualna, terapia par i rodzin, psycholog – Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Bytom