Oferta

 

Naszą psychoterapia ofertaofertę kierujemy zarówno do osób poszukujących krótkoterminowej pomocy psychologicznej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, konsultacji bądź diagnozy psychologicznej, jak też do osób pragnących podjąć psychoterapię indywidualną, terapię par lub terapię rodzinną. Istnieje wiele różnych form i technik pracy terapeutycznej, które wybieramy i stosujemy w zależności od indywidualnych potrzeb zgłaszających się osób.

Celem, który chcemy osiągnąć jest poprawa funkcjonowania i zadowolenie z codziennego życia naszych klientów. Może się to odbywać na wiele sposobów, między innymi poprzez: lepsze rozumienie własnych dylematów i konfliktów, refleksję nad podejmowanymi decyzjami i zachowaniem, zmianę sposobu komunikacji z innymi i nawiązywanie bardziej satysfakcjonujących relacji (np.: możliwość dostrzegania i realizowania własnych potrzeb a także respektowania potrzeb innych osób), modyfikację sposobu postrzegania otaczającego świata (w tym głębszą refleksję nad znaczeniem spotykających nas doświadczeń i intencji otaczających nas osób), zwiększenie zdolności kontrolowania własnych impulsów, a także zmianę w zakresie przeżywanych emocji.

 

Spotkania konsultacyjne:

służą ogólnemu określeniu tego, co zgłaszająca się osoba, czy też para chciałaby osiągnąć. Spotkania konsultacyjne zwykle obejmują przeprowadzenie wywiadu dotyczącego obecnej sytuacji, a także przeszłości. Dzięki wstępnej diagnozie – przez rozpoznanie trudności i oczekiwań oraz określenie celów – możliwy jest wybór optymalnego rodzaju pomocy.

 

Terapię indywidualną oferujemy osobom:

psychoterapia oferta terapia indywidualnapragnącym lepiej zrozumieć wewnętrzne konflikty i dylematy, które mogą utrudniać podejmowanie decyzji i działanie,
– zainteresowanym zmianą swojego życia, własnym rozwojem, samopoznaniem i rozwijaniem twórczych możliwości,
– mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, odczuwającym jego negatywne skutki oraz nie potrafiącym przystosować się do zmian w życiu,
– szukającym wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach,
– napotykającym trudności w pracy, szkole, czy środowisku społecznym,
– doświadczającym poczucia przygnębienia, depresji, niechęci do życia lub borykających się z bolesnymi utratami (a także cierpiącym na inne zaburzenia nastroju),
– mającym problemy z koncentracją uwagi, doświadczającym trudności w funkcjonowaniu pamięci,
– przeżywającym niepokój, lęk, doświadczającym obsesyjnych myśli,
– cierpiącym na zaburzenia snu, takie jak bezsenność, koszmary nocne,
– przeżywającym poczucie braku sensu życia, wątpliwości i konflikty dotyczące dotychczas uznawanych wartości,
– mającym trudności z nawiązaniem i podtrzymywaniem bliskich relacji a także budowaniem satysfakcjonujących związków partnerskich,
– przeżywającym dolegliwości fizyczne o niewyjaśnionej medycznie przyczynie, takie jak kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej, bóle brzucha, napady duszności, i innych określanych przez specjalistów jako „psychosomatyczne” lub „nerwicowe”,
– cierpiącym z powodu problemów z odżywaniem, takich jak anoreksja, bulimia, czy otyłość,
– mającym trudności w codziennym życiu wynikające z zaburzeń określanych przez specjalistów jako „zaburzenia osobowości”,
– doświadczającym trudności związanych z uzależnieniem osób bliskich, w tym osób z diagnozą syndromu „współuzależnienia”, „DDA” lub „DDD”,
– doświadczającym innych trudności natury psychicznej.
Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

 

Terapia seksuologiczna jest skierowana do osób:

psychoterapia oferta terapia par małżeńskazmagających się z problemem dotyczącym sfery seksualnej
– pragnących podnieść satysfakcję ze swojego życia seksualnego
– zaniepokojonych własnym funkcjonowaniem seksualnym (np. doświadczających zbyt słabych lub nadmiernych potrzeb seksualnych, przejawiających nietypowe upodobania)
– nie akceptujących swojej orientacji seksualnej lub mających trudności z jej określeniem
– pragnących lepiej zrozumieć własną tożsamość seksualną lub przeżywających cierpienie związane z dysforią płciową

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.

 

Terapia par/małżeńska jest skierowana do osób:

psychoterapia oferta terapia rodzinpragnących podnieść satysfakcję ze swojego związku, lepiej rozumieć wzajemne potrzeby,
– przeżywających konflikty i kryzysy w związkach partnerskich/małżeńskich,
– mających trudności ze wzajemnym zaufaniem lub brakiem zainteresowania sobą,
– mających problemy seksualne lub trudności z poczęciem dziecka,
– zmagających się z dużą zmianą sytuacji życiowej,
– pragnących z innych przyczyn poprawić swoje funkcjonowanie lub rozwiązać napotykane w codziennym życiu trudności.
Sesje terapeutyczne trwają 60 minut.

 

 

 


psychoterapia indywidualna, terapia par i rodzin, psycholog – Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Bytom