Cennik


Konsultacja indywidualna, sesja psychoterapii indywidualnej: 

180-200 zł

Superwizja indywidualna: 180 zł

 

Ze względu na częste pytania informuję, że nie posiadam kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie oferuję usług refundowanych przez NFZ.